Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie

Kancelaria czynna:

pn. 8.00-16.45

wt.-pt. 8.00-16.00

ul. Kraszewskiego 11

05-800 Pruszków

woj. mazowieckie

 

PKO BP SA V ODDZ. CENTRUM

 

13 10201055 0000 9702 00242180

Aktualności
Interesanci
piątek, 26 lipca 2013 13:43

Przyjęcia interesantów odbywają się wyłącznie w poniedziałki w godzinach 10:00-13:00 oraz 14:00-16:45.

W pozostałe dni tygodnia, w kancelarii przyjmowane są jedynie wpłaty i korespondencja/wnioski.

Telefony odbierane są w godzinach 13:00 - 15:00.


Z uwagi na ochronę danych osobowych informacje dotyczące postępowań egzekucyjnych udzielane telefonicznie oraz w drodze korespondencji e-mail są bardzo ogólnikowe. Kontaktując się z Kancelarią należy posługiwać się sygnaturą akt komorniczych oraz danymi dłużnika. Komornik poucza, że podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego. Korespondencja kierowana drogą e-mail rozpatrywana jest w ostatniej kolejności.

 

tel. 22 728 68 88

fax 22 728 68 88

email: pruszkow1@komornik.pl